Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vân Hiền 2

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Vân Hiền 2. Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Phú Lâm, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Kỳ

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Kỳ. Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Đông Quý, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản ,

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Thừa

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Thừa. Địa chỉ: 187, Ấp Bàu Láng, Xã Nam Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà &

Công Ty TNHH Kim Tiến – Kim Tiền

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Kim Tiến - Kim Tiền. Địa chỉ: 378, Khu Vực 3, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xe máy & xe motor.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Định

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Định. Địa chỉ: 1, Quốc Lộ 63, Khu Vực 3, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khánh Trâm

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Khánh Trâm. Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Bào Môn, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nước đá , sản xuất & bán buôn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Hải Thọ

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Hải Thọ. Địa chỉ: 293, Ấp Thứ Nhất, Xã Tây Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Hân

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Hân. Địa chỉ: 52, Chợ Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Quốc

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Quốc. Địa chỉ: 2, Tổ 4, Ấp Phú Lâm, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản ,

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Quân

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Quân. Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: rượu bia , bán sỉ.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Tâm

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Tâm. Địa chỉ: 39, Ấp Đông Thành, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng cầu đường bộ.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Vàng

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Vàng. Địa chỉ: Tổ 1, Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cửa hàng trang sức.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Vũ

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Vũ. Địa chỉ: 187, Ấp Xẻo Đước 2, Xã Đông Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Oanh Huy

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Oanh Huy. Địa chỉ: 1, Ấp Xẻo Dinh, Xã Tây Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Chiến

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Chiến. Địa chỉ: 244, Ấp Ba Biển B, Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tâm Anh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tâm Anh. Địa chỉ: 52, Quốc Lộ 63, Ấp Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: máy tính và internet , phần

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Hân

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Hân. Địa chỉ: 102, Ấp Bào Trâm, Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà &

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chấn Hưng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Chấn Hưng. Địa chỉ: 53, Khu Vực 3, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Thường

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Thường. Địa chỉ: 237, Ấp Hai Biển, Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Ngoan

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Ngoan. Địa chỉ: 432, Ấp Hai Trung, Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cẩm Trinh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Cẩm Trinh. Địa chỉ: 18, Ấp Hai Biển, Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cao Văn Lộc

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Cao Văn Lộc. Địa chỉ: 207, Ấp Xẻo Đước 2, Xã Đông Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Thuận

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Thuận. Địa chỉ: 407, Tổ 3, Ấp Hai Trong, Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Phát Thịnh

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Phát Thịnh. Địa chỉ: 70, Ấp Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: công nghiệp , máy móc &

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lâu Hồng Ân

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lâu Hồng Ân. Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Lô 3, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: phân bón , bán lẻ.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hào Phú

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hào Phú. Địa chỉ: 388/4, Ấp Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Công Ty TNHH Phước Thành

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Phước Thành. Địa chỉ: Ấp Phước Trung, Thị Trấn Gò Quao, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nước đá , sản xuất & bán buôn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khánh Ngọc

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Khánh Ngọc. Địa chỉ: 59, Tồ 1, Ấp An Hiệp, Xã Định Hòa, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyết Nga

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyết Nga. Địa chỉ: 112, Ấp Phước Hưng 1, Thị Trấn Gò Quao, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Hoàng Dũng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Hoàng Dũng. Địa chỉ: 149, Tổ 3, Ấp An Hưng, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huế Chiểu

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Huế Chiểu. Địa chỉ: 14, Tổ 15, Ấp Thới Đông, Xã Thới Quản, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu & khí ga , nhà

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Tân

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Tân. Địa chỉ: 117, Ấp Mười Hùng, Xã Vĩnh Tuy, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sáu Chen

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Sáu Chen. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Thắng Lợi, Xã Vĩnh Thắng, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Chùa Hải Sơn (Chùa Hang)

Tên doanh nghiệp: Chùa Hải Sơn (Chùa Hang). Địa chỉ: Thôn Ba Trại, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Phù Dung

Tên doanh nghiệp: Chùa Phù Dung. Địa chỉ: Phù Dung, Phường Bình San, Thị Xã Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Láng Cát

Tên doanh nghiệp: Chùa Láng Cát. Địa chỉ: 325, Ngô Quyền, Khu Phố 1, Phường Vĩnh Lạc, Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Hoang My Private Enterprise

Tên doanh nghiệp: Hoang My Private Enterprise. Địa chỉ: Tổ 13, Ấp 2, Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nội thất trang trí và thiết kế.

Chùa Sùng Hưng

Tên doanh nghiệp: Chùa Sùng Hưng. Địa chỉ: Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Công Ty TNHH Tài Lợi

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Tài Lợi. Địa chỉ: Tổ 7, Ấp 2, Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà

Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Chí

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Chí. Địa chỉ: 266, Tổ 8, Ấp Phước An, Xã Thủy Liểu, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huy Diệu

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Huy Diệu. Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Xuân Đông, Xã Thới Quản, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Minh Tuân

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Minh Tuân. Địa chỉ: 190, Ấp Châu Thành, Xã Thủy Liểu, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Trịnh Minh Mẫn

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Trịnh Minh Mẫn. Địa chỉ: Tổ 9, Ấp An Trung, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản

Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Tin Học Tú Phương

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Tin Học Tú Phương. Địa chỉ: 485A, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: máy vi

Công Ty TNHH Thiên Hoàng

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thiên Hoàng. Địa chỉ: 114, Ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Thắng, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: rượu bia , bán sỉ.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mỹ Thảo

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Mỹ Thảo. Địa chỉ: 11, Ấp 1 Long Đời, Xã Vĩnh Tuy, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Nhung

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Nhung. Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Châu Thành, Xã Thủy Liểu, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân 666

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân 666. Địa chỉ: Tổ 9, Ấp Tân Đời, Xã Vĩnh Tuy, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tùng Vinh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tùng Vinh. Địa chỉ: 18, Ấp Tân Đời, Xã Vĩnh Tuy, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xe máy & xe motor.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân. Địa chỉ: Tổ 14, Ấp An Hoà, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.