Hà Giang

Công Ty TNHH MTV D & A

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV D & A. Địa chỉ: 230, Tổ 16, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , vật

Công Ty TNHH Yên Hưng

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Yên Hưng. Địa chỉ: 125, Tổ 22, Phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây

Công Ty TNHH MTV Trung Việt

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV Trung Việt. Địa chỉ: 178, Tổ 5, Phường Quang Trung, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: khoáng sản.

Công Ty TNHH MTV Chiến Thắng Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV Chiến Thắng Hà Giang. Địa chỉ: 67, Nguyễn Thái Học, Phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản ,

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Nam Nhật

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Nam Nhật. Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động

Công Ty TNHH Sinh Phú

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Sinh Phú. Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: nhà thầu.

Đại Lý Nội Thất Việt

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Nội Thất Việt. Địa chỉ: Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: gạch ngói,đại lý công ty cp tập đoàn thạch bàn.

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Quốc Bảo

Tên doanh nghiệp: Hợp Tác Xã Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Quốc Bảo. Địa chỉ: 28, Phan Đình Phùng, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: rượu bia , bán sỉ.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xí Nghiệp Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Giao Thông 1

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xí Nghiệp Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Giao Thông 1. Địa chỉ: Tổ 13, Phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng

Hợp Tác Xã Xây Dựng Nam Nhật

Tên doanh nghiệp: Hợp Tác Xã Xây Dựng Nam Nhật. Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: nhà thầu xây dựng, tổng.

Công Ty TNHH MTV Quang Trung Bắc Quang

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV Quang Trung Bắc Quang. Địa chỉ: Thôn Minh Tường, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông , vận tải

Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Tùng Anh

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Tùng Anh. Địa chỉ: Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , hoa quả & cây trồng.

Công Ty TNHH MTV Thành Phú

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV Thành Phú. Địa chỉ: Tổ 2, Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây

Công Ty TNHH Bảo Linh

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Bảo Linh. Địa chỉ: 1, Phong Quang, Phường Quang Trung, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết

Công Ty TNHH MTV HTPT

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV HTPT. Địa chỉ: Tổ 21, Phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: nhà thầu xây dựng, tổng.

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Cơ Sở Quang Trung

Tên doanh nghiệp: Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Cơ Sở Quang Trung. Địa chỉ: 57, Đường 20/8, Tổ 7, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: tài chính.

Công Ty TNHH 686

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH 686. Địa chỉ: 22, Nguyễn Trung Trực, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Công Ty TNHH MTV 188

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV 188. Địa chỉ: Tổ 9, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết kế

Huyện Đoàn Hoàng Su Phì

Tên doanh nghiệp: Huyện Đoàn Hoàng Su Phì. Địa chỉ: Thị Trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , tổ chức văn hóa & xÃ

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tân Hoàng Mai

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tân Hoàng Mai. Địa chỉ: Tổ 2, Phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản ,

Đại Lý Yến Bình

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Yến Bình. Địa chỉ: Tổ 4, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: nệm , sản xuất & bán buôn,nhà phân phối everhome.

Đại Lý Thanh Thơ

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Thanh Thơ. Địa chỉ: Thị Trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: nệm , sản xuất & bán buôn,nhà phna6 phối everhome.

Đại Lý Dương Uyên

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Dương Uyên. Địa chỉ: 9, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: nệm , sản xuất & bán buôn, nhà phân phối everhome.

Đại Lý Thanh Đắc

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Thanh Đắc. Địa chỉ: Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: nệm , sản xuất & bán buôn,nhà phân phối everhome.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chắc Thị Nhình

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Chắc Thị Nhình. Địa chỉ: Thôn Pắc Mùa, Thị Trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: sắt , gia công.

Công Ty TNHH Trường Thành Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Trường Thành Hà Giang. Địa chỉ: Tổ 13, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà &

Công Ty Cổ Phần Cao Nguyên Đá Đệ Nhất

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Cao Nguyên Đá Đệ Nhất. Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: du lịch , các công ty du lịch.

Công Ty TNHH MTV Khoa Kiên

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV Khoa Kiên. Địa chỉ: 3, Tổ 3, Phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng

Công Ty TNHH MTV Lê Vũ

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV Lê Vũ. Địa chỉ: 264, Tổ 5, Phường Trần Phú, Ha Giang , Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết

Công Ty TNHH Hoàng Hiếu

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Hoàng Hiếu. Địa chỉ: Khu Dân Phố Số 3, Tổ 4, Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: nhà thầu xây dựng, tổng.

Công Ty TNHH MTV Đức Kiên

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV Đức Kiên. Địa chỉ: Tổ 17, Phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Ha Giang Province. Ngành nghề kinh doanh: nhà thầu xây dựng, tổng.

Công Ty TNHH Thọ Giang

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thọ Giang. Địa chỉ: 25, Tổ 14, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây

Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên Long

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên Long. Địa chỉ: 248, Tổ 5, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà

Công Ty TNHH Đức Quý

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Đức Quý. Địa chỉ: Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng

Hợp Tác Xã Thanh Đức

Tên doanh nghiệp: Hợp Tác Xã Thanh Đức. Địa chỉ: 39, Tổ 18, Xã Thanh Đức, Thành Phố Hà Giang, Ha Giang Province. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , tổ chức văn hóa

Đội Dịch Vụ Công Cộng Và Môi Trường Huyện Vị Xuyên

Tên doanh nghiệp: Đội Dịch Vụ Công Cộng Và Môi Trường Huyện Vị Xuyên. Địa chỉ: Tổ 7, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: môi trường, bảo tồn và tổ

Công Ty TNHH MTV VH

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV VH. Địa chỉ: Tổ 15, Phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: máy bay , thiết bị, phụ tùng & vật tư.

Công Ty TNHH Quang Trung

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Quang Trung. Địa chỉ: Tổ 1, Phường Quang Trung, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Và Phát Triển Thị Trường Miền Bắc

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Và Phát Triển Thị Trường Miền Bắc. Địa chỉ: Đường 20/8, Ngõ 182, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh:

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Bản Luốc

Tên doanh nghiệp: Uỷ Ban Nhân Dân Xã Bản Luốc. Địa chỉ: Thôn Bành Văn Ii, Xã Bản Luốc, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , tổ

Trường Phổ Thông Cơ Sở Sảng Tủng

Tên doanh nghiệp: Trường Phổ Thông Cơ Sở Sảng Tủng. Địa chỉ: Xã Sảng Tủng, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: trường trung học cơ sở & trung học phổ thông.

Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Yên Minh

Tên doanh nghiệp: Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Yên Minh. Địa chỉ: Tổ 6, Thị Trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: tư vấn lâm nghiệp.

Công Ty TNHH MTV Viên Thiên Nam

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV Viên Thiên Nam. Địa chỉ: 41, Tổ 8, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà

Hợp Tác Xã Hải Dương

Tên doanh nghiệp: Hợp Tác Xã Hải Dương. Địa chỉ: Khu Tập Thể Nhà Máy Xi Măng Hà Giang, Tổ 6, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng 668

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng 668. Địa chỉ: 74, Đường 20/8, Tổ 3, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng

Gara Ô Tô Nguyễn Ngọc Thanh

Tên doanh nghiệp: Gara Ô Tô Nguyễn Ngọc Thanh. Địa chỉ: Tổ 14, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: ôtô & xe cộ , đại lý bán & sửa

Cửa Hàng Honda Ủy Nhiệm Nam Hải

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Honda Ủy Nhiệm Nam Hải. Địa chỉ: Tổ 3, Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Trung Tâm Phòng Chống Sốt Rét

Tên doanh nghiệp: Trung Tâm Phòng Chống Sốt Rét. Địa chỉ: Thị Xã Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: 5, Đường Hữu Nghị, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , tư vấn &

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nhật Cường

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nhật Cường. Địa chỉ: 180, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương