BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ ẲNG CANG

Tên doanh nghiệp: BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ ẲNG CANG
Địa chỉ: XÃ ẲNG CANG, HUYỆN TUẦN GIÁO
Điện thoại: 0230. 3866 600
Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ bưu chính,bưu điện,bưu điện ở điện biên,bưu chính,viễn thông,bưu chính viễn thông,chuyển phát,giao dịch

Địa chỉ doanh nghiệp:XÃ ẲNG CANG, HUYỆN TUẦN GIÁO